Unsere Jobsuchmaschine findet heute aktuelle Stellenangebote und Stellen in Jobbörsen sowie Stellenangebote direkt. Work Central System spart Ihnen Zeit und Arbeit. Mit Arbeit Central System haben Sie jeden Job online.

Arbeit central system, einfache und schnelle Jobsuche

Veröffentlichen Sie Ihre Arbeit im zentralen System.

Post und Arbeit

Všeobecné obchodné podmienky

 • Firma : Info-arbeit zentral system s.r.o.
 • Sídlo: Moravská 13,020 01 Púchov
 • IČO: 51 132 486
 • DIČ: 2120600592
 • Fakturačné údaje: VÚB IBAN:SK2402000000004098277451
 • Firma :Info-arbeit zentral system s.r.o. neni platca DPH
 • Prevádzkovateľom internetovej web stránky: Info-arbeit zentral system.Info
 • Firma: Info-arbeit zentral system s.r.o. ako prevádzkovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a tretích osôb pri využívaní služieb prevádzkovateľa.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom sú záväzné pre všetkých užívateľov služieb.
 • Činnosťou: Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti a zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Pojmy pre všeobecné obchodné podmienky :

 • Zákazník je právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom web stránky
 • Zákazník o prácu je osoba, ktorá využíva služby poskytované web stránkou vyhľadať si vhodné zamestnanie alebo obchodného partnera.
 • Informovať na zverejnenú pracovnú ponuku a obchodného partnera môže reagovať priamo na zverejnenú ponuku. Zákazník o prácu alebo o obchodného partnera zverejneného na web stránke sa definuje podľa článku 9 Nariadenia §16 zákona.
 • Zákazník si môže vytvoriť na webovej stránke agenta pre vyhľadávanie zadaných pracovných ponúk alebo obchodných partnerov v danej činnosti. Vytvorený agent na web stránke z automatickým vyhľadávaním z maximálnou dobou 31 kalendárnych dní po 31 kalendárnych dňoch sa automatický vymaže a prestane odosielať ponuky .
 • Obchodný partner, ktorý zverejní ponuku na web stránke prevádzkovateľa zo zákona musí zadať minimálnu mzdu v danom štáte uzákonenou, ktorú ponúka pri jeho zverejnenej ponuke aj pre obchodného partnera.
 • Zadávateľ pracovnej ponuky musí zadať minimálne kritéria na danú ponuku, ktoré má stanovené prevádzkovateľ web stránky.
 • Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje maximálny počet 200 znakov z technických dôvodov preposielania ponuky ďalším klientom, ak klient zadá viacej znakov ako 200 prevádzkovateľ nezodpovedá za chyby pri preposielaní ďalším klientom(zákazníkov o danú ponuku)
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nezverejnenie ponuky, ktoré sú v rozpore zo zákonom Slovenskej republiky a etickými mravmi. (erotické inzeráty a práca, poskytovatelia nebankových pôžičiek, šmejdi podomový predaj)
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zverejnený inzerát, ktorý zadá obchodný partner či je pravdivý alebo zavádzajúci.
 • Odstúpením od zmluvy s prevádzkovateľom ak druhá strana podstatným spôsobom poruší podmienky VOP.
 • Reklamáciu :Zákazník musí podať najneskôr do 14 dní od zistenia problému Telefonickým spôsobom alebo e-mailom: reklamáDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 • Záruka: Prevádzkovateľ web stránky sa zaväzuje zákazníkovi zverejniť inzerát na predplatenú dobu podľa platného cenníka

Objednávka musí obsahovať:

 • obchodné meno
 • korešpondenčnú adresu
 • IČO
 • DIČO
 • telefónny kontakt
 • e-mail
 • druh ponuky
 • minimálny ponúkaný plat
 • označenie práce na zmeny alebo stáže a práce pre študentov
 • práca pre živnostníkov
 • a práce pre telesné postihnutých a chránené dielne sa riadia zákonom v danom štáte
 • Ponuky v databáze na zverejnenej web stránke sú uchovávané 3 roky zo zákona.
 • Nariadenie EU parlamentu a rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
 • Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.
 • Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.
 • Platobné podmienky: zákazník po uhradení prevádzkovateľovi za poskytované služby bude prevádzkovateľom zverejnená zákazníkova ponuka a to podľa úhrady za služby dĺžky doby zverejnenia ponuky podľa platného cenníka

 

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen eine bessere Nutzererfahrung zu ermöglichen. Wenn Sie auf Ich stimme zu klicken, werden die auf Ihrem Gerät gespeicherten Cookies gespeichert.